Giới thiệu chung

11:04 | 21/03/2016

|
Chuyên trang Nhiên liệu Sinh học được lập ra nhằm tập hợp những thông tin đa chiều để phục vụ độc giả làm công tác truyền thông, nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách, cũng như đông đảo người tiêu dùng quan tâm đến Nhiên liệu Sinh học Xăng E5.

Nhóm biên tập sẽ nỗ lực tập hợp những nghiên cứu chuyên sâu và thông tin cập nhật liên quan đến ngành nhiên liệu sinh học Việt Nam và thế giới, bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị gia tăng:

  • Nguyên liệu sắn: vai trò trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Công nghệ sản xuất ethanol: vai trò gắn kết giữa công nghiệp và nông nghiệp.
  • Phân phối lưu thông: vai trò trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và quyền lợi người tiêu dùng.
  • Tiêu thụ nhiên liệu sinh học và giảm ô nhiễm không khí tại đô thị.
  • Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới.

Chuyên trang được xây dựng với mục đích chung là chia sẻ hiểu biết, kết nối thông tin và góp phần hình thành ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học còn rất non trẻ của Việt Nam. Nhóm tác giả không có trách nhiệm xác minh tính xác thực của các thông tin, tài liệu được đăng tải trên website này cũng như không đảm bảo những thông tin này là hoàn thiện, chính xác, hợp lý, kịp thời và không gây hiểu lầm. Không có gì trên trang web này là cấu thành/hay có nghĩa cấu thành những lời khuyên, tư vấn của bất kỳ loại nào liên quan đến nhiên liệu sinh học. Nhóm tác giả sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào và từ chối tất cả các trách nhiệm liên quan đến những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng, tham chiếu đến, hoặc căn cứ vào bất cứ thông tin nào từ trong trang web này.  

Chúng tôi hy vọng nhận được các góp ý, câu hỏi cũng như các đóng góp về nội dung để website ngày càng hoàn thiện và trở thành một địa chỉ thông tin chung cho ngành Nhiên liệu Sinh học Việt Nam.  

Nhiên liệu sinh học