• Xăng E5 - Góc nhìn từ hai phía

    Xăng E5 - Góc nhìn từ hai phía

    Giải quyết bài toán thị trường cho xăng sinh học (E5) là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp (DN) và các cơ quan chức năng.