Tiêu thụ xăng E5 RON 92 - Tín hiệu khả quan

10:38 | 10/08/2018

|
Từ ngày 1/1/2018, trên thị trường sẽ chỉ có xăng sinh học E5 RON 92 và xăng RON 95. Thực tế cho thấy, lượng tiêu thụ E5 RON 92 trong thời gian qua đã có nhiều tín hiệu khả quan. Ông Nguyễn Lộc An - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - đã trao đổi về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học.

PV:Ông có thể cho biết những đánh giá của Bộ Công Thương về tình hình tiêu thụ các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt là việc tiêu thụ xăng sinh học E5 RON 92?

tieu thu xang e5 ron 92 tin hieu kha quan
Tiêu thụ xăng E5 RON 92 - Tín hiệu khả quan

Ông Nguyễn Lộc An: Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượng xăng tiêu thụ nội địa trên địa bàn cả nước khoảng 4,43 triệu m3, trong đó xăng E5 RON 92 khoảng 1,78 triệu m3, chiếm tỷ trọng khoảng 40,18%; xăng RON 95 khoảng 2,65 triệu m3, chiếm tỷ trọng khoảng 59,82%.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng xăng E5 RON 92 tiêu thụ nội địa đã tăng lên khoảng 31,18% so với năm 2017 (năm 2017, xăng E5 RON 92 tiêu thụ chỉ chiếm khoảng 9% tổng lượng xăng các loại).

Một số doanh nghiệp đầu mối có tỷ trọng xăng E5 RON 92 tiêu thụ khá cao so với tổng lượng xăng tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp như: Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội khoảng 62,53%; Tổng Công ty Dầu Việt Nam khoảng 50,15%; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khoảng 47,70%; Công ty TNHH Hải Linh khoảng 42,62%...

Mức tăng trưởng tiêu thụ xăng E5 RON 92 trong 6 tháng đầu năm 2018 khi triển khai kinh doanh đại trà trên toàn quốc cho thấy sức tiêu thụ xăng E5 RON 92 rất khả quan.

Đối với mặt hàng xăng, thuế suất thuế nhập khẩu MFN, thuế nhập khẩu ở khu vực ASEAN, Trung Quốc là 20%, trong khi thuế nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ 10%..., gây khó khăn cho việc xác định thuế nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở.

PV: Công tác bảo đảm nguồn cung nguyên, nhiên liệu ethanol (E100) để phối trộn xăng E5 RON 92 ra sao? Kế hoạch trở lại hoạt động của các nhà máy nhiên liệu sinh học (NLSH) trong nước đến nay như thế nào? Chất lượng E100, E5 RON 92 được bảo đảm như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Lộc An: Tại thị trường trong nước, hiện chỉ có Công ty TNHH Tùng Lâm là nhà cung cấp ethanol (E100) cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để phối trộn xăng E5 RON 92 thông qua 2 nhà máy sản xuất ethanol của công ty đặt tại Đồng Nai và Quảng Nam với tổng công suất 200.000 m3/năm.

Bên cạnh đó, Nhà máy Ethanol Bình Phước (công suất 100.000 m3/năm) và Nhà máy Ethanol Dung Quất (công suất 100.000 m3/năm) đang tính toán phương án khởi động trở lại.

Ngoài nguồn cung trong nước, một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng nhập khẩu ethanol để chủ động nguồn ethanol phục vụ phối trộn xăng E5 RON 92. Như vậy, nguồn cung ethanol phục vụ phối trộn xăng E5 RON 92 nhìn chung không thiếu.

Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP nêu rõ: “Chỉ được phép lưu thông xăng dầu trên thị trường Việt Nam có chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng”.

Trong Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 6/6/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhiên liệu sinh học khi cần thiết, xây dựng kế hoạch kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường và chất lượng NLSH trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường.

tieu thu xang e5 ron 92 tin hieu kha quan
Khách hàng đổ xăng E5 tại 1 cửa hàng của PVOIL

Trong thời gian vừa qua, nguồn cung xăng dầu luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu dùng của nhân dân, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu trong bất kỳ tình huống nào.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu nói chung được các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động quyết định nhưng không cao hơn giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu do liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượng xăng tiêu thụ nội địa trên địa bàn cả nước khoảng 4,43 triệu m3, trong đó xăng E5 RON 92 khoảng 1,78 triệu m3, chiếm tỷ trọng khoảng 40,18%; xăng RON 95 khoảng 2,65 triệu m3, chiếm tỷ trọng khoảng 59,82%.

PV: Chính phủ đang yêu cầu sửa Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 về kinh doanh xăng dầu. Quan điểm của Bộ Công Thương về vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Lộc An: Vấn đề kinh doanh NLSH đã được đặt ra trong quá trình xây dựng Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đã quy định các thương nhân kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn NLSH với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Còn tại Thông báo số 547/TB-VPCP ngày 24/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP phù hợp với thực tế và cơ chế chính sách hiện hành.

Bộ Công Thương đã cùng Bộ Tài chính bàn phương án sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Trong quá trình rà soát, đánh giá, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đã đi vào thực tiễn của đời sống xã hội, khuyến khích nhiều thành phần tham gia kinh doanh xăng dầu, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội tham gia vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Hơn nữa, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP là cơ sở pháp lý cho các bộ điều hành thị trường xăng dầu trong nước ổn định, an ninh năng lượng quốc gia được bảo đảm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định an sinh xã hội, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong kinh doanh xăng dầu.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, trong đó đã sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

PV: Ông có thể nói rõ hơn về những sửa đổi này?

Ông Nguyễn Lộc An: Nghị định mới bãi bỏ phần nội dung điều kiện quy định về lộ trình đầu tư, sở hữu của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu về: kho xăng dầu (khoản 3 Điều 7), phương tiện vận tải xăng dầu nội địa (khoản 4 Điều 7), cửa hàng bán lẻ xăng dầu (khoản 5 Điều 7); bãi bỏ điều kiện sản xuất xăng dầu (Điều 10), điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải có địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định (khoản 1 Điều 24).

Nghị định mới cũng bãi bỏ quy định về quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu, quy hoạch thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý Nhà nước khi áp dụng pháp luật trong việc xây dựng, quản lý hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hiện nay đang tồn tại nhiều mức thuế nhập khẩu khác nhau đối với mặt hàng xăng dầu như thuế nhập khẩu ưu đãi MFN, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Đối với mặt hàng xăng, thuế suất thuế nhập khẩu MFN, thuế nhập khẩu ở khu vực ASEAN, Trung Quốc là 20%, trong khi thuế nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ 10%..., gây khó khăn cho việc xác định thuế nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Để giải quyết trước mắt vấn đề thuế nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong bối cảnh tồn tại nhiều mức thuế nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính đã phải đưa ra giải pháp tính thuế nhập khẩu bình quân gia quyền giữa các mức thuế nhập khẩu xăng dầu theo tỷ trọng nguồn hàng để áp dụng trong tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ vấn đề thuế nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu.

PV: Xin cảm ơn ông!

tieu thu xang e5 ron 92 tin hieu kha quan Người dân đã tin dùng xăng E5
tieu thu xang e5 ron 92 tin hieu kha quan Đà Nẵng chưa ghi nhận khách hàng nào than phiền về xăng E5

Ngô Xuân Quảng